อุปกรณ์ปลูก

Yuhuan Litian Hardware Manufacturing Co., Ltd. เป็นองค์กรเอกชนที่มีพื้นที่บริษัทมากกว่า 9998 ตารางเมตรและพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 6888 ตารางเมตร ที่ดิน อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล